DJELATNOST

Županijska matična služba za narodne i školske knjižnice Međimurske županije

Knjižnica “Nikola Zrinski” Čakovec
Trg Republike 4
40000 Čakovec

tel.040 310 595 kućni 22
e-pošta: maticna@kcc.hr

Dina Kraljić, prof. / dipl. knjižničar
voditeljica Županijske matične službe

O djelatnosti:

Osnovna zadaća matične djelatnosti je unapređivanje i sustavno razvijanje knjižnične djelatnosti i razvoj knjižnica na području svoje nadležnosti. Knjižnica “Nikola Zrinski” Čakovec središnja je županijska narodna knjižnica koja obavlja poslove matične djelatnosti za narodne i školske knjižnice Međimurske županije, sukladno Zakonu o knjižnicama, Pravilniku o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj i odluci Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske o mreži županijskih knjižnica koje unutar hrvatskog knjižničnog sustava obavljaju temeljnu matičnu djelatnost za narodne i školske knjižnice. U skladu s time obavljaju se sljedeći temeljni i razvojni poslovi: stručni nadzor nad radom narodnih i školskih knjižnica izravnim uvidom i na osnovi redovitih godišnjih izvješća koje knjižnice dostavljaju na zahtjev matične službe; praćenje djelatnosti narodnih i školskih knjižnica; redovita suradnja s osnivačima knjižnica, Zavodom za knjižničarstvo Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Ministarstvom kulture i medija Republike Hrvatske, Ministarstvom znanosti i obrazovanja te njihovo izvješćivanje o stanju i potrebama narodnih i školskih knjižnica; savjetodavna pomoć knjižnicama i predlaganje rješenja o pojedinim procesima stručnog rada u skladu s načelima suvremene knjižnične teorije i prakse, a u cilju dostizanja propisanih standarda; koordinacija rada knjižnica te poticanje međusobne suradnje; organizacija stručnog usavršavanja i edukacija knjižničnih djelatnika; savjetodavna pomoć pri rješavanju prostornih problema knjižnica, osnivanju novih odjela i službi, organizaciji novih zbirki i usluga; suradnja pri projektiranju i opremanju novih prostora knjižnica; predlaganje i provođenje programa informatizacije pojedinih knjižnica, njihovo povezivanje s matičnom i ostalim knjižnicama; skrb o izgradnji jedinstvene mreže knjižnica na području županije i predlaganje najprimjerenijih organizacijskih oblika; obavljanje drugih temeljnih i razvojnih poslova djelatnosti.

PORTAL MATIČNE DJELATNOSTI KNJIŽNICA U REPUBLICI HRVATSKOJ