DOGAĐANJA

  • 18 sati

    Tribina Pihološki ponedjeljak Tugovanje

  • 18 sati

    Predstavljanje novog kola Biblioteke "Insula"

  • 12 sati

    Otvorenje izložbe Četrdeset godina kulture u pokretu Bibliobusne službe Međimurske županije