“KNJIŽNICA NA KOTAČIMA”

Bibliobus je pokretna (putujuća) knjižnica. Bibliobus omogućuje korisnicima pristup znanju, informacijama i zabavi korištenjem knjiga i drugih medija u naseljima gdje nema uvjeta za druge oblike djelovanja narodne knjižnice.

Fond Bibliobusa čini cca 11.000 jedinica knjižnične građe, od čega se cca. 4.000 nalazi u samom Bibliobusu. Fond Bibliobusa pretraživ je putem on-line kataloga.

Fond čine: slikovnice, dječje knjige, lektire, stripovi, klasična i suvremena djela književnosti,popularno-znanstvena literatura, zbirka igranih, dokumentarnih i crtanih DVD filmova, referentna zbirka

IZ PROŠLOSTI BIBLIOBUSNE SLUŽBE

Počeci bibliobusne službe sežu u 1957. godinu kada su knjige u sanducima kolale po selima Županije. Prvo namjensko vozilo pokretne knjižnice krenulo je na svoje putovanje u listopadu 1979. godine kada je bibliobus u svom dvotjednom ciklusu obilazio 19 stajališta, a bio je prava mala atrakcija.

Nakon 24 godina od osnutka bibliobusne službe, staro je vozilo u prosincu 2003. godine zamijenjeno novim, koje i danas u svom dvotjednom ciklusu obilazi 29 stajališta u Županiji.