NARODNE KNJIŽNICE

Narodne knjižnice

Prema UNESCO-vu Manifestu za narodne knjižnice, narodna je knjižnica mjesno obavijesno središte koje svojim korisnicima omogućuje neposredan pristup svim vrstama znanja i obavijesti, osigurava uvjete za učenje tijekom cijeloga života te se smatra vitalnom snagom u obrazovanju, kulturi, obavješćivanju, gajenju mira i duhovnog blagostanja. Temeljne su zadaće narodne knjižnice, među ostalim, stvaranje i jačanje čitalačkih navika djece i mladih, potpora formalnom i doživotnom obrazovanju, poticanje kreativnosti, promicanje svijesti o kulturnom naslijeđu, gajenje multikulturalnosti, osiguranje pristupa svim vrstama izvora znanja, razvijanje pismenosti i sl.

Adresar narodnih knjižnica Međimurske županije: adresar_narodnih_knjiznica

Vodič kroz mrežu narodnih knjižnica: vodic_kroz_mrezu_nar_knjiz