GUGLANJE ZA MUDRICE

guglanje_1

 

GUGLANJE ZA MUDRICE: program informacijskog opismenjavanja tinejdžera

POLAZIŠTE ZA RAZVOJ PROGRAMA: Polazište za razvoj programa bila je činjenica da su tinejdžeri danas zasuti velikom količinom nefiltriranih informacija koje su im dostupne putem različitih medija. Anketnim ispitivanjem naše ciljne skupine utvrđeno je da si većina tinejdžera ne postavlja pitanje o autentičnosti, kvaliteti, valjanosti i pouzdanosti informacija. S obzirom da im pristup informacijama predstavlja manji problem u odnosu na vrednovanje, odabir i etički valjano korištenje, osmislili smo 45 minutni program “Guglanje za mudrice” koji ih podučava kako da selektivno pretražuju mrežne izvore.

KOME JE NAMIJENJEN I ZAŠTO? Program informacijskog opismenjavanja tinejdžera namijenjen je učenicima 8. razreda osnovnih škola Međimurske županije, s ciljem da ih se poduči i potakne na to kako da sami pronađu kvalitetne izvore na internetu, dakle, na samostalno mudrije surfanje, te je zato i geslo ovog programa “guglajte, ali pametno…ili pitajte knjižničare”.

TKO GA PROVODI I GDJE? Provode ga knjižničari Knjižnice “Nikola Zrinski” Čakovec koji su uključeni u nacionalni projekt “Pitajte knjižničare” u suradnji s Bibliobusnom službom Međimurske županije i školskim knjižničarima. Praktične radionice održavaju se u osnovnim školama županije uz bibliobusna stajališta i čakovečkim osnovnim školama.

NAČIN PROVOĐENJA PROGRAMA: Uz stručno vodstvo knjižničara selektivno se pretražuju on-line referentni izvori. Tinejdžere se kroz praktično pretraživanje raznih mrežnih izvora educira kako da samostalno pronađu “dobre” informacije na internetu. Na radionici učenici praktično pretražuju sadržaje primjerene njihovom uzrastu koristeći izvore kao što su: Google (slike, videozapisi, web, karte), Wikipedija, servis “Pitajte knjižničare”, knjižnični katalozi, kazalo časopisa Drvo znanja, stranice Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža itd.

CILJ PROGRAMA: Cilj programa je osvijestiti važnost informacijske pismenosti kao osnovne komponente cjeloživotnog učenja, potaknuti tinejdžere na “mudrije surfanje”, na učinkovito pronalaženje, vrednovanje i korištenje informacija, te ih potaknuti na korištenje ostalih knjižničnih usluga.

 guglanje_2

1