MREŽA KNJIŽNICA

Županijska mreža narodnih i školskih knjižnica

Mrežu narodnih i školskih knjižnica na području Međimurske županije čine ukupno 43 knjižnice od čega: 6 samostalnih narodnih knjižnica (Knjižnica “Nikola Zrinski” Čakovec, Knjižnica i čitaonica grada Preloga, Gradska knjižnica i čitaonica Mursko Središće, Knjižnica i čitaonica Šenkovec, Knjižnica i čitaonica Goričan i Knjižnica i čitaonica Kotoriba); u sastavu Knjižnice “Nikola Zrinski” Čakovec” djeluje Bibliobus sa 32 stajališta u međimurskim naseljima, poduzećima i domovima za starije i nemoćne osobe; 31 knjižnica osnovnih i 6 knjižnica srednjih škola.

MREŽA NARODNIH KNJIŽNICA I BIBLIOBUSNIH STAJALIŠTA