“Kultura se fura”- novi bibliobus stiže u Međimurje

Na natječaju “Čitanjem do uključivog društva” odobrena su sredstva za nabavu novog bibliobusa za Međimursku županiju.
UP.02.1.1.15.0086 KULTURA SE FURA – Knjižnica “Nikola Zrinski” Čakovec, partneri: Grad Čakovec i Međimurska županija, financiranje u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova 3.358.734,43 HRK uz stopu vlastitog finaciranja 0%.
Iznos sufinanciran od strane Europske unije: 2.854.924,26 HRK
Iznos sufinanciran iz državnog proračuna Republike Hrvatske: 503.810,17 HRK

Trajanje projekta: od 16. rujna 2021. do 16. rujna 2023.

Područje provedbe projekta: Međimurska županija

Kontakt osoba: Davor Šopar


Dodijeljenim bespovratnim sredstvima financirat će se nabava i opremanje bibliobusa, kako bi knjiga i književnost bila dostupna i u najudaljenijim krajevima Hrvatske, zatim priprema i provedba aktivnosti poticanja čitanja za pripadnike ranjivih skupina te aktivnosti podizanja javne svijesti o važnosti čitanja za osobni razvoj i društvenu integraciju. Poziv „Čitanjem do uključivog društva“ usmjeren je na povećanje socijalne uključenosti pripadnika ranjivih skupina kroz razvoj čitalačke pismenosti.

Tijekom 24 mjeseca provedbe aktivnosti projekta „Kultura se fura“ želimo kroz direktne aktivnosti čitanja i poticanja čitalačkih kompetencija, nabavom Bibliobusa, promotivnim aktivnostima osigurati dugoročan pozitivan utjecaj o važnosti čitanja za cjelovit razvoj kako na djecu i mlade do 25 g., tako i na starije od 54 g. u cilju očuvanja i održavanja mentalnog zdravlja.
Rezultati projekta – pripremom, organizacijom i provedbom 80 radionica „Pričaonica“ za 115 djece mlađe od 25 g. i 20 radionica „Čituljak“ za 20 osoba starijih od 54 iz ruralnih područja MŽ poticat ćemo čitalačku pismenost, smanjiti socijalnu isključenost i pružiti bolji pristup knjizi stanovnicima ruralnih područja MŽ s ciljem podizanja kvaliteta
života i njihovo socijalno osnaživanje.

Nabavom novog i suvremenijeg vozila Bibliobus opremljenog opremom koja je potrebna za stavljanje vozila u funkciju pokretne knjižnice a sukladno Standardima za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj učinit ćemo knjigu i čitanje trajno dostupnom aktivnošću na ruralnim i prostorno udaljenim mjestima od stacionarnih knjižnica. Nabavom informatičke opreme (projektora, prijenosnog računala, tableta i printer/scanner/kopirka uređaji) osigurat ćemo
kvalitetnu provedbu 100 čitalačkih participativnih radionica na 10 stajališta u ruralnim područjima Međimurske županije.

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-ucinkoviti-ljudski-potencijali-2014-2020/