Međunarodni dan materinskog jezika i Dani hrvatskoga jezika

Deklaracija

Međunarodni dan materinskog jezika obilježava se 21. veljače, dok se Dani hrvatskoga jezika obilježavaju od 11. do 17. ožujka.

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje ove godine treći put obilježava Mjesec hrvatskoga jezika koji počinje na Međunarodni dan materinskog jezika,  a završava 17. ožujka, na dan objave Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskoga književnog jezika 1967. godine. Ovom manifestacijom želimo istaknuti važnost očuvanja materinskoga jezika, svih njegovih narječja i dijalekata te upoznati javnost s bogatom hrvatskom jezičnom baštinom i sjajnom jezičnom poviješću.

Tim povodom donosimo link na natuknicu “hrvatski jezik” iz online izdanja Proleksis enciklopedije i upućujemo na druge korisne linkove vezane uz hrvatski jezik (u nastavku).

Dječji odjel će u Igraonici Bamblek te dane obilježiti radionicama s vrtićima kad će čitati pjesme na sva tri dijalekta i razgovarati o tome što jezik za njih znači.
Građu na temu hrvatski i drugi jezici, kao što su rječnici, gramatike, pravopisi, studije, eseji itd. potražite na našem Općem i Dječjem odjelu.

Hrvatski jezik. // Proleksis enciklopedija. URL: http://proleksis.lzmk.hr/27217/. (18.2.2016.)
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. URL: http://ihjj.hr/. (18.2.2016.)
Hrvatski jezični portal. URL: http://hjp.znanje.hr/. (18.2.2016.)
Hrvatski jezik. URL: http://hrvatskijezik.eu/. (18.2.2016.)
Matica hrvatska. URL: http://www.matica.hr/. (18.2.2016.)