PRAVILNICI

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja knjižnične građe i usluga Knjižnice “Nikola Zrinski” Čakovec Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja knjižnične građe i usluga
Izjava o fotografijama na Facebook stranici Knjižnice Izjava o fotogafijama na Facebooku

Pravilnik o kućnom redu Pravilnik o kućnom redu Knjiznice

Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec Pravila_o upravljanju dokumentarnim_gradivom

Popis javnog dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec Posebni popis 2020