KNJIŽNIČNI PROGRAMI I POSEBNI PROGRAMI POTICANJA ČITANJA ZA OSOBE TREĆE ŽIVOTNE DOBI, OSOBE SMJEŠTENE U DOMOVIMA UMIROVLJENIKA, BOLNICAMA I STACIONARNIM USTANOVAMA TE PENALNIM USTANOVAMA

igraonica2008 077 igraonica2008 063 igraonica2008 080 igraonica2008 085

Centar za stalno stručno usavršavanje knjižničara Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Knjižničarsko društvo Međimurske županije i Knjižnica “Nikola Zrinski” Čakovec organizatori su današnjeg predavanja s radionicom pod nazivom “KNJIŽNIČNI PROGRAMI I POSEBNI PROGRAMI POTICANJA ČITANJA ZA OSOBE TREĆE ŽIVOTNE DOBI, OSOBE SMJEŠTENE U DOMOVIMA UMIROVLJENIKA, BOLNICAMA I STACIONARNIM USTANOVAMA TE PENALNIM USTANOVAMA”. Radionicu su održale knjižničarske savjetnice mr. sc. Ljiljana Sabljak i Dunja Marija Gabrijel, prof. Na radionici su sudjelovali knjižničari narodnih knjižnica Međimurske županije te su upoznali primjenu posebnih programa kroz razvijanje suvremenih strategija podizanja razine pismenosti i čitanja za osobe treće dobi, osobe smještene u domovima umirovljenika, bolnicama i stacionarnim ustanovama, osobe s privremeno ograničenom slobodom kretanja (smještene u penalnim ustanovama) i osobe s poteškoćama u pisanju i čitanju (useljenici, pripadnici nacionalnih manjima i etničkih skupina i sl.). Upoznali su se s pozitivnim učincima biblioterapija i smjernicama IFLA-e za neposredan rad s tim skupinama korisnika u knjižnicama načinom kreiranja programa za navedene skupine korisnika s naglaskom na njihovoj inkluziji i ravnopravnom sudjelovanju u društvu.